Advies

De infrastructuur, onze Openbare Ruimte en het Vastgoed, maken niet alleen een belangrijk onderdeel uit van onze woon- en leefomgeving. Ze maken ook een groot onderdeel uit van uw begroting. Het onderhoud vergt veel aandacht en geld. Geld, dat u, net als wij, maar één keer uit kunt geven. Het goed in kaart hebben van de onderhoudsbehoefte en de benodigde financiële middelen draagt in hoge mate bij aan de efficiëntie.

Maar welke data heeft u nodig? Waar haalt u deze data vandaan? Hoe gaat u deze data opslaan en analyseren? Hoe maakt u daar betrouwbare plannen en begrotingen van. De adviseurs van Geocare kunnen u bij deze vraagstukken ondersteunen. Zij kijken kritisch naar uw wensen en ambities. Samen met u bepalen zij hoe uw Web Portaal zo efficiënt en intuïtief mogelijk ingericht kan worden.

Beheer op Afstand

Met Beheer op Afstand ondersteunen wij u optimaal om uw regiefunctie te kunnen uitvoeren. 

Wij zetten uw bezit in het Geocare Web Portaal en onderhouden de data voor u. We stellen de concept onderhoudsplannen en -begrotingen voor u op waarna u er mee aan de slag kunt. U kunt alles op elk tijdstip raadplegen en behoudt de regie. Uiteraard bent u zelf eigenaar van deze data. Als u dat wilt kunnen we zelfs het onderhoud voor u in de markt zetten, bestekken schrijven en het werk begeleiden.

Ik heb een andere vraag